Finansiella rapporter

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké för perioden januari – december 2022 (länk)

Bokslutskommuniké för perioden januari – december 2021 (länk)

Bokslutskommuniké för perioden januari – december 2020 (länk)

Bokslutskommuniké för perioden januari – december 2019 (svenska, english)

Bokslutskommuniké för perioden januari – december 2018 (länk)

Bokslutskommuniké för perioden januari – december 2017 (länk)

Delårsrapporter

Halvårsrapport för perioden januari – juni 2023 (länk)

Delårsrapport kvartal 1 för perioden januari – mars 2023 (länk)

Delårsrapport kvartal 3 för perioden januari – september 2022 (länk)

Halvårsrapport för perioden januari – juni 2022 (länk)

Delårsrapport kvartal 1 för perioden januari – mars 2022 (länk)

Delårsrapport kvartal 3 för perioden januari – september 2021 (länk)

Halvårsrapport för perioden januari – juni 2021 (länk)

Halvårsrapport för perioden januari – juni 2020 (länk)

Halvårsrapport för perioden januari – juni 2019 (länk)

Halvårsrapport för perioden januari – juni 2018 (

Halvårsrapport för perioden januari – juni 2017 (länk)

Kvartalssammanställningar

Kvartalssammanställning för perioden jul – sept 2020 (länk)

Kvartalssammanställning för perioden jan – mars 2020 (länk)

Kvartalssammanställning för perioden jul – sept 2019 (länk)

Kvartalssammanställning för perioden jan – mars 2019 (länk)

Kvartalssammanställning för perioden jul – sept 2018 (länk)

Kvartalssammanställning för perioden jan – mars 2018 (länk)

Kvartalssammanställning för perioden juli – sept 2017 (länk)

Årsredovisningar