Information about the Enersize shares

Ägarlista

(Updaterad 30 Juni 2022)
Ägare Antal Aktier Andel %
Futur pension 59 221 956 12,5
Nordnet Pensionsförsäkring AB 25 961 337 5,1
LOUDSPRING (tidigare Cleantech Invest) OYJ 23 484 357 5,0
Försäkringsbolaget Avanza Pension 19 453 235 4,1
Modelio Equity AB (publ) 16 939 109 3,6
Gerhard Dal, privat och via bolag 11 276 664 2,4
Torsion Invest AB 10 943 638 2,3
J.O. Möllerström Brother Operation 9 849 274 2,0
Ironblock AB 8 754 911 1,9
Per Åke Karlsson 8 345 591 1,8
Övriga aktieägare 280 317 574 59,3
Totalt 472 547 704

100

 

Aktien är tillgänglig för handel på First North Stockholm. I bolaget finns per 2022-02-07 totalt 472 547 704 aktier, varav drygt en tiondel är registrerade hos Euroclear Finland och inte är tillgängliga för handel på First North Stockholm.


 

Övrig information om aktien

Följ aktien på Nasdaq First North Stockholm. Länk till Nasdaq First North.

Utdelning

Enersize Oyj har hittills inte lämnat någon utdelning. Bolaget befinner sig i en utvecklingsfas och eventuella överskott är planerade att investeras i bolagets utveckling. Kvarvarande skulder efter skuldnedskrivning inom bolagets saneringsprogram begränsar möjligheten till utdelning till dess skulderna har återbetalts i enlighet med programmet.

Se prospekt/bolagsbeskrivning för detaljerad information om villkor för saneringsprogrammet.

Insyn

För transaktioner av samtliga finansiella instrument, i bolaget, utförda av personer i ledande ställning, se pressmeddelande. 

Övrig Information

Bolaget listades på Nasdaq Stockholm First North 15 Juni 2017 med ticker [ENERS]

Bolagets ISIN: FI4000233317

Investor Relations Kontakt

VD Johan Olson

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SMEmarknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

Certified Advisor

Mangold Fondkommission AB
Telefon: +46 8 503 01 550, ca@mangold.se