Information om Enersize aktier

Ägarlista

(Updaterad 18 Juni 2024)
Ägare Antal Aktier Andel %

ZALENT CO LTD

608 294 140

15,99

GERMINARE AB

400 813 688

10,54

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB

247 907 438

6,52

SVENSKA HANDELSBANKEN AB

221 713 535

5,83

FALLSTROM, JOHN

200 000 000

5,26

NORDNET BANK AB

140 969 216

3,71

SKANDIABANKEN AKTIEBOLAG (PUBL.)

101 220 810

2,66

PARETO SECURITIES AB

95 402 700

2,51

SWEDBANK AB

93 962 719

2,47

SELANDIA ALPHA INVEST A/S

899 566 46

2,36

Övriga

1 663 003 771 42,15
Totalt 3 863 244 663

100

 

Aktien är tillgänglig för handel på First North Stockholm. I bolaget finns per 2024-06-18 totalt 3 863 244 663 aktier, varav ca 2 procent är registrerade hos Euroclear Finland och inte är tillgängliga för handel på First North Stockholm.


 

Övrig information om aktien

Följ aktien på Nasdaq First North Stockholm. Länk till Nasdaq First North.

Utdelning

Enersize Oyj har hittills inte lämnat någon utdelning. Bolaget befinner sig i en utvecklingsfas och eventuella överskott är planerade att investeras i bolagets utveckling. Kvarvarande skulder efter skuldnedskrivning inom bolagets saneringsprogram begränsar möjligheten till utdelning till dess skulderna har återbetalts i enlighet med programmet.

Se prospekt/bolagsbeskrivning för detaljerad information om villkor för saneringsprogrammet.

Insyn

För transaktioner av samtliga finansiella instrument, i bolaget, utförda av personer i ledande ställning, se pressmeddelande. 

Övrig Information

Bolaget listades på Nasdaq Stockholm First North 15 Juni 2017 med ticker [ENERS]

Bolagets ISIN: FI4000233317

Investor Relations Kontakt

VD Johan Olson

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SMEmarknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

Certified Advisor

Mangold Fondkommission AB
Telefon: +46 8 503 01 550, ca@mangold.se