Q+LEAQS

Bild2
Läcksökning och dokumentationssystem

Q+LEAQS

Q+ LEAQS hjälper dig att optimera läckageundersökningen och reparationsarbetet. Det stödjer dig att dokumentera läckorna, identifiera de komponenter som behöver bytas eller repareras, hantera logistiken av material som behövs och slutligen hantera och dokumentera reparationsprojektet. Systemet är tillgängligt on- eller offline och erbjuder visualisering och rapporter som täcker alla steg i processen.

Som en del av läckagereparationsprojektet finns det också stöd för många olika standardrapporter och visualiseringsverktyg för att bättre illustrera läckagenivåer, potentiella intäkter och slutresultat.

Världsledande mjukvara för energireduktion

Q+LEAQS

Q+LEAQS är ett resultat av många års utveckling och samarbete mellan flera energieffektiviseringsföretag i världen. Vi utvecklade tillsammans ett system som bygger på hela processen från upptäckt till planering, beställning av reservdelar, hitta optimala serviceplaner och planera själva servicen och reparationen.

I mjukvaran får du rapporter, planer, kostnader, ROI-beräkningar och planering det bästa sättet att minska och arbeta med ditt system nu och i framtiden. Ger dig historisk data och fullt stöd för att förbättra dina resultat med en bråkdel av den tid och ansträngning som annars behövs.

 

Få allt planerat i förväg

Q+LEAQS hjälper dig att planera ditt arbete i detalj och ser till att du har all nödvändig utrustning, alla delar som behövs och tid att göra det. Ett verktyg och planeringsmjukvara du verkligen uppskattar!

Få allt gjort

Q+LEAQS visar dig vad som är prioriterat och vad som inte är det. Hur man fixar det snabbt och korrekt med fullständig dokumentation och visuella resultat att visa för det!

Få tydliga resultat

Q+LEAQS hjälper dig att dokumentera, beräkna och motivera dina beslut. Det ger dig utökade rapporter för att stödja dina handlingar och spara din historik. Lämnar dig hjälten av energiminskning!

Begär en

Offert

Ja, jag är intresserad och vill gärna ha en offert.

Vänligen ange data så återkommer vi med en offert.

FAQs

FAQ - med fokus på tryckluft

Optimering av tryckluftssystem. Här är en uppsättning vanliga frågor som är skräddarsydda för tjänsterna som tillhandahålls av Enersize

Enersize erbjuder ett omfattande utbud av tjänster, inklusive revision av tryckluftssystem, läckagedetektering, systemoptimering och implementering av avancerade övervaknings- och styrlösningar.

Enersize utför en grundlig bedömning av ditt tryckluftssystem och analyserar faktorer som energiförbrukning, luftläckor, systemdesign och trycknivåer för att identifiera förbättringsområden.

Enersize använder avancerad teknik, såsom ultraljudsläckdetektorer och världsledande programvara för att identifiera och kvantifiera luftläckor i ditt system. Genom att snabbt reparera dessa läckor kan kunderna uppnå betydande energibesparingar.

Enersize använder olika optimeringstekniker, inklusive justering av trycknivåer, optimering av kompressordrift och implementering av energieffektiva komponenter. Målet är att förbättra systemets övergripande prestanda.

Enersize tillhandahåller avancerade övervakningssystem som möjliggör realtidsspårning av tryckluftssystemets prestanda. Detta möjliggör bättre kontroll, energibesparingar och förutsägande underhåll, vilket leder till förbättrad effektivitet.

Ja, Enersize kan ge vägledning om att välja de mest energieffektiva luftkompressorerna, inklusive kompressorer med variabel hastighet (VSD) och roterande skruvkompressorer, baserat på dina specifika behov.

Enersize tillhandahåller utbildningsprogram för att utbilda Era anställda om vikten av tryckluftseffektivitet, bästa praxis och hur man kan bidra till energibesparande initiativ inom organisationen.

Enersize hjälper organisationer att etablera en effektivitetskultur genom att tillhandahålla utbildningsresurser, genomföra medvetenhetsprogram och erbjuda kontinuerligt stöd för att uppmuntra antagandet av energisparande metoder.

Ja, Enersize erbjuder lösningar som integreras med Industry 4.0-initiativ, vilket ger kunderna smarta, uppkopplade system som möjliggör fjärrövervakning, dataanalys och förutsägande underhåll för tryckluftssystem.

Tryckluftseffektivitet avser optimering av tryckluftssystem för att minimera energiförbrukningen, minska kostnaderna och förbättra den totala prestandan.

Tryckluft är en betydande energikälla i många industrier. Att förbättra effektiviteten hjälper till att minska energikostnaderna, miljöpåverkan och förbättrar driftens tillförlitlighet.

Effektiviteten kan bedömas genom att genomföra en energirevision, som inkluderar analys av luftkompressorns prestanda, luftläckor, trycknivåer och övergripande systemdesign.

Vanliga källor inkluderar luftläckor, olämpliga trycknivåer, ineffektiv kompressordrift, otillräckligt underhåll och föråldrad utrustning.

Inspektera regelbundet ditt system för läckor med hjälp av ultraljudsläckagedetektorer eller tvålvatten. Enersize rekommenderar dig givetvis att även dokumentera och följa upp med Q+leaqs för att säkerställa optimala resultat. Reparera omedelbart identifierade läckor för att förhindra energislöseri.

Att arbeta med högre tryck än nödvändigt ökar energiförbrukningen. Att justera trycknivåerna för att matcha de faktiska kraven i applikationen förbättrar effektiviteten.

Regelbundet underhåll är avgörande. Vi rekommenderar att du åtminstone följer tillverkarens rekommendationer och utför rutinkontroller för filter, oljenivåer och andra komponenter. Åtgärda problem omgående. För att optimera och spara både energi, kostnader och koldioxidutsläpp, titta på vår Q+moni och Q+leaqs lösning! Det kommer att spara tid och pengar och samtidigt minska din miljöpåverkan!

Torkning av tryckluft är viktigt för att förhindra fuktrelaterade problem. Torr luft kan förbättra effektiviteten genom att minska risken för korrosion och minimera energiförlusterna i nedströmsutrustning. Följ din systemprestanda med Q+moni för att säkerställa maximal effektivitet!

Tecknen inkluderar ökad energiförbrukning, frekventa haverier, minskad systemprestanda och föråldrad utrustning. Överväg uppgraderingar för effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar.

Luftbehållare hjälper till att stabilisera tryckvariationer och minska belastningen på kompressorn. Rätt dimensionerade och underhållna luftmottagare bidrar till systemets totala effektivitet. Använd Q+Xray för att göra en fullständig analys av hela ditt system och inte bara dina kompressorer! En fullständig analys ger dig all fakta om ditt system!

Kontrollera med lokala energimyndigheter eller statliga organ för potentiella incitament, rabatter eller program som syftar till att främja energieffektivitet, inklusive de som är relaterade till tryckluftssystem. Om du letar efter djupare analyser och eller vad du ska delta i studier, kontakta oss för mer information eftersom vi ofta deltar i olika statliga, akademiska och privata studier.