Trycklufts utbildning

Vill du hjälpa till att rädda planeten?

Gå med i Enersize Boot Camp och bli en tryckluftsmästare

Det billigaste och snabbaste sättet att minska koldioxidavtrycket för ditt industriella tryckluftssystem är att minska läckaget. Ta grundutbildningen nedan och se första hand hur din kunskap kan hjälpa till att spara tryckluft, energi och CO2. Gör frågesporten som följer och kämpa för energioptimering inom din organisation.

Varför fokusera på läckage?

Tryckluft står för så mycket som 10 % av industriell elförbrukning i EU och i vissa fall kan energiförbrukningen på grund av tryckluftssystem nå 25 % av den totala förbrukningen. Dessa siffror är liknande i alla utvecklade länder.


Enbart tryckluftsläckor står för 25—30 % av tryckluftsanvändningen i industriella tryckluftssystem.

 

EU-SAVE-programme-2 (1)

 

Det billigaste och snabbaste sättet att minska koldioxidavtrycket (CO2) från ditt industriella tryckluftssystem är att minska läckaget.


Europeiska kommissionens SAVE-programrapport, "Compressed Air Systems in the European Union", uppskattar att organisationer kan uppnå så mycket som 42 % av den totala energibesparingspotentialen i industriell tryckluft genom att minska luftläckor.

Grunderna för tryckluft

Hur komprimeras luft?

Luft komprimeras i två enkla steg:

 1. Luft fångas i en cylinder, tank eller liknande behållare.
 2. Utrymmet i den tanken blir mindre, vilket tvingar luftmolekylerna närmare varandra. Den nu komprimerade luften förblir instängd i detta mindre utrymme och väntar på att expandera igen, tills den används.

Varför är tryckluft varm?

Tryckluft är varm eftersom luftmolekylerna fysiskt tvingas närmare varandra under kompressionen, vilket gör att de rör sig snabbt; denna snabba molekylrörelse genererar värme.


Varm luft kan vara farligt, och värme ökar också mängden vatten i luftströmmen, så de flesta luftkompressorkonstruktioner inkluderar efterkylare för att sänka temperaturen på tryckluften i kombination med separata torktumlare för att sänka fukt. Processen med efterkylning och torkning kräver mycket elektricitet ovanpå kompressorbelastningen.

 

FAKTA. Nästan 95 % av värmen som genereras av en industriell roterande skruvkompressor kan utnyttjas och användas för andra användningsområden som att tillhandahålla byggnadsvärme eller varmvatten, vilket uppnår avsevärda energibesparingar.

Kan tryckluft döda eller skada dig?

När den används på rätt sätt är tryckluften helt säker. Men att pyssla med tryckluft eller använda den på olämpliga sätt kan vara farligt och till och med dödligt.

Här är några exempel på hur tryckluft inte bör användas:

 • Rikta luft mot ett öppet sår eftersom det kan blockera en artär och resultera i en emboli
 • Rengör dina kläder eller blås rent från damm, eftersom skräp kan flyga in i ögonen
 • Blåser mot en kollega som ett skämt.
 • Blåser in i en mun, eftersom det kan skada lungorna
 • Om du blåser in i ögonen kan de tvingas ut ur ögonhålan
 • Att blåsa in i öronen kan spränga trumhinnorna och orsaka hjärnskador

 

FAKTA Visste du att luftgevär – vapen som använder tryckluft för att avfyra en projektil som en kula eller blyhagel – går tillbaka åtminstone så långt tillbaka som till 1500-talet? Ett exempel på ett bälgdrivet mekaniskt luftgevär från 1580 finns på Livrustkammaren Museum i Stockholm.
Är tryckluft säker?

Tryckluft är ren, säker, enkel och effektiv när det gäller energikällor. Däremot kan tryckluft vara farligt när det används felaktigt eller om luftmottagartankarna inte underhålls ordentligt. Operatörer bör därför alltid följa de riktlinjer som ställts av tillverkarna. Standardskyddsutrustning ska alltid bestå av glasögon, handskar och hörselskydd.

Kompromissa aldrig med säkerheten. Var noga med att bära och använda nödvändig säkerhetsutrustning!

 

FAKTA. Världens största kompressorrotor med växellåda, med ett förstastegs impeller som mäter 1,8 meter, konstruerades och testades av Siemens vid sin anläggning i Duisburg, Tyskland. Pumphjulet balanserades med en hastighet av 3 970 rpm, med ytterdiametern på första stegets impeller roterande med 1 350 km/h.

Miljön

Med mindre än 10 år kvar pågår en global ansträngning för att leverera 2030-löftet om FN:s mål för hållbar utveckling. Enligt FN görs framsteg på många håll, men totalt sett har åtgärderna för att nå målen ännu inte utvecklats i den hastighet eller omfattning som krävs.


Certifieringar som ISO 50001 är tillgängliga för organisationer att dokumentera att de övervakar energieffektivitet och adresserar besparingspotentialer inom alla verksamhetsområden.

 

FAKTA. Koldioxidutsläppen från energianvändning ökar i den snabbaste takten sedan 2011.
Extreme weather is driving up demand for energy. Carbon emissions from global energy use jumped two per cent in 2018, according to BP’s annual world energy study. This was the fastest growth in seven years and is roughly the carbon equivalent to increasing the number of passenger cars worldwide by a third. The unusual number of hot and cold days in 2020 resulted in increased use of cooling and heating systems powered by natural gas and coal. The energy sector accounts for two-thirds of all carbon emissions.

Certifieringar

Över hela världen ser vi en ökande efterfrågan på certifieringar som ISO 50001 som är standarden för att hjälpa organisationer att hantera sin energiprestanda. Den tillhandahåller också en ram med krav för organisationer att:

 • Utveckla en policy för effektivare energianvändning
 • Fixa mål och mål för att uppfylla policyn
 • Använd data för att bättre förstå och fatta beslut om energianvändning
 • Mät resultaten
 • Se över hur väl policyn fungerar
 • Ständigt förbättra energihanteringen
Besparingspotential

Energikostnaderna är den överlägset största kostnaden för att äga och driva tryckluftssystem. Om tryckluft var fri skulle det inte finnas något incitament att genomföra ett läckagehanteringsprojekt. Men som de flesta företag är medvetna om är tryckluft ett mycket dyrt användande när det utvärderas på en energienhet som levereras.

Vad är avkastningen på investeringen för reparationer?

Läckagereparation representerar den snabbaste avkastningen på investeringen (ROI) i tryckluftssystemprojekt. Enligt industridata är den typiska ROI för reparationer och eftermontering av tryckluftssystem 1 till 2 år.


De 7 000 läckagehanteringsprojekt som vi har slutfört på Enersize visar dock att ROI kan ta så snabbt som 3 till 9 månader.

Kostnader

Läckor kan vara en betydande källa till slöseri med energi i ett industriellt tryckluftssystem. En typisk anläggning som inte har fokuserat på energioptimering av tryckluft kommer i genomsnitt att ha en läckagegrad som motsvarar 20-35 % av den totala tryckluftens produktionskapacitet.

Även små läckor genererar enorma kostnader (Eurostats genomsnittliga EU-energiindustripriser)

Pillar page costs

 

Bli en energioptimeringsmästare

Granska behov av tryckluft

Tryckluftsbehovet definieras av luftkvaliteten, kvantiteten och trycknivån som krävs av slutanvändningarna i din anläggning. Analys av behov kommer att säkerställa att ett tryckluftssystem är korrekt konfigurerat så att en ren, torr och stabil tillförsel av tryckluft kan levereras till minimal kostnad.

Identifiera läckor

Det bästa sättet att upptäcka läckor är att använda en akustisk ultraljudsdetektor som kan känna igen högfrekventa väsande ljud associerade med luftläckor.

En läckageundersökning hjälper dig att hitta, betygsätta och dokumentera läckor.

Reparera läckor

Läckor är en betydande källa till förlorad energi i ett tryckluftssystem och slösar ofta bort så mycket som 25-30 % av kompressorns effekt.

Tryckluftsläckor kan också bidra till problem med systemdriften, inklusive fluktuerande systemtryck, överskott av kompressorkapacitet eller minskad livslängd och ökat underhåll av försörjningsutrustning.

Ett reparationsprojekt hjälper dig att undvika att förlora pengar på slöseri med energi.

Övervaka och underhåll

En engångsmetod för att åtgärda läckor är inte tillräckligt bra. Mycket bättre att införliva ett läckageförebyggande program i din anläggnings verksamhet. Det bör inkludera identifiering och taggning, spårning, reparation, verifiering och medarbetarinblandning. Sätt upp ett rimligt mål för kostnadseffektiv läckageminskning: 5-10 % av det totala systemflödet är typiskt för industrianläggningar.

Ett kontinuerligt övervaknings- och underhållsprogram hjälper dig att spåra de viktiga nyckelprestandaindikatorerna (KPI:er) för ditt tryckluftssystem och identifiera problem tidigt.

Resan mot energiexpertis

För de flesta organisationer är resan mot excellens en steg-för-steg-process, från första medvetenhet om tryckluftssystemets tillstånd till att bli mästare i energiexpertis. Kontinuerlig övervakning för att generera fakta och datadrivna beslut är ett viktigt steg för att nå maximal energioptimering av industriell tryckluft.

ENER01-ladder-partners-X-RAY (1)

 

Börja
 

Spara energi med vår e-bok

 

Globalt ser Enersize ett starkt  fokus på hållbarhet, offentlig efterfrågan på energicertifieringar och digital transformation som de främsta trenderna för energioptimering av industriella tryckluftssystem. Det är detta som underbygger vår produktinnovation.

Minska ditt koldioxidavtryck. Minska tryckluftsläckaget. 

Det billigaste och snabbaste sättet att minska koldioxidavtrycket för ditt industriella tryckluftssystem är att minska läckaget.

FAQs

FAQ - med fokus på tryckluft

Optimering av tryckluftssystem. Här är en uppsättning vanliga frågor som är skräddarsydda för tjänsterna som tillhandahålls av Enersize

Enersize erbjuder ett omfattande utbud av tjänster, inklusive revision av tryckluftssystem, läckagedetektering, systemoptimering och implementering av avancerade övervaknings- och styrlösningar.

Enersize utför en grundlig bedömning av ditt tryckluftssystem och analyserar faktorer som energiförbrukning, luftläckor, systemdesign och trycknivåer för att identifiera förbättringsområden.

Enersize använder avancerad teknik, såsom ultraljudsläckdetektorer och världsledande programvara för att identifiera och kvantifiera luftläckor i ditt system. Genom att snabbt reparera dessa läckor kan kunderna uppnå betydande energibesparingar.

Enersize använder olika optimeringstekniker, inklusive justering av trycknivåer, optimering av kompressordrift och implementering av energieffektiva komponenter. Målet är att förbättra systemets övergripande prestanda.

Enersize tillhandahåller avancerade övervakningssystem som möjliggör realtidsspårning av tryckluftssystemets prestanda. Detta möjliggör bättre kontroll, energibesparingar och förutsägande underhåll, vilket leder till förbättrad effektivitet.

Ja, Enersize kan ge vägledning om att välja de mest energieffektiva luftkompressorerna, inklusive kompressorer med variabel hastighet (VSD) och roterande skruvkompressorer, baserat på dina specifika behov.

Enersize tillhandahåller utbildningsprogram för att utbilda Era anställda om vikten av tryckluftseffektivitet, bästa praxis och hur man kan bidra till energibesparande initiativ inom organisationen.

Enersize hjälper organisationer att etablera en effektivitetskultur genom att tillhandahålla utbildningsresurser, genomföra medvetenhetsprogram och erbjuda kontinuerligt stöd för att uppmuntra antagandet av energisparande metoder.

Ja, Enersize erbjuder lösningar som integreras med Industry 4.0-initiativ, vilket ger kunderna smarta, uppkopplade system som möjliggör fjärrövervakning, dataanalys och förutsägande underhåll för tryckluftssystem.

Tryckluftseffektivitet avser optimering av tryckluftssystem för att minimera energiförbrukningen, minska kostnaderna och förbättra den totala prestandan.

Tryckluft är en betydande energikälla i många industrier. Att förbättra effektiviteten hjälper till att minska energikostnaderna, miljöpåverkan och förbättrar driftens tillförlitlighet.

Effektiviteten kan bedömas genom att genomföra en energirevision, som inkluderar analys av luftkompressorns prestanda, luftläckor, trycknivåer och övergripande systemdesign.

Vanliga källor inkluderar luftläckor, olämpliga trycknivåer, ineffektiv kompressordrift, otillräckligt underhåll och föråldrad utrustning.

Inspektera regelbundet ditt system för läckor med hjälp av ultraljudsläckagedetektorer eller tvålvatten. Enersize rekommenderar dig givetvis att även dokumentera och följa upp med Q+leaqs för att säkerställa optimala resultat. Reparera omedelbart identifierade läckor för att förhindra energislöseri.

Att arbeta med högre tryck än nödvändigt ökar energiförbrukningen. Att justera trycknivåerna för att matcha de faktiska kraven i applikationen förbättrar effektiviteten.

Regelbundet underhåll är avgörande. Vi rekommenderar att du åtminstone följer tillverkarens rekommendationer och utför rutinkontroller för filter, oljenivåer och andra komponenter. Åtgärda problem omgående. För att optimera och spara både energi, kostnader och koldioxidutsläpp, titta på vår Q+moni och Q+leaqs lösning! Det kommer att spara tid och pengar och samtidigt minska din miljöpåverkan!

Torkning av tryckluft är viktigt för att förhindra fuktrelaterade problem. Torr luft kan förbättra effektiviteten genom att minska risken för korrosion och minimera energiförlusterna i nedströmsutrustning. Följ din systemprestanda med Q+moni för att säkerställa maximal effektivitet!

Tecknen inkluderar ökad energiförbrukning, frekventa haverier, minskad systemprestanda och föråldrad utrustning. Överväg uppgraderingar för effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar.

Luftbehållare hjälper till att stabilisera tryckvariationer och minska belastningen på kompressorn. Rätt dimensionerade och underhållna luftmottagare bidrar till systemets totala effektivitet. Använd Q+Xray för att göra en fullständig analys av hela ditt system och inte bara dina kompressorer! En fullständig analys ger dig all fakta om ditt system!

Kontrollera med lokala energimyndigheter eller statliga organ för potentiella incitament, rabatter eller program som syftar till att främja energieffektivitet, inklusive de som är relaterade till tryckluftssystem. Om du letar efter djupare analyser och eller vad du ska delta i studier, kontakta oss för mer information eftersom vi ofta deltar i olika statliga, akademiska och privata studier.

Begär en

Offert

Resan börjar med att mäta, analysera och rapportera om besparingar och föreslagna åtgärder. Förstudien Q-Xray ger dig svar på ditt systems aktuella status och är en engångsinvestering med snabb avkastning på investeringen.

Vänligen ange data så återkommer vi med en offert.