Styrelse och ledning

Vår

Styrelse och ledning

Styrelseordförande

Alexander Fällström

Födelseår: 1990
Styrelseordförande sedan 2023
Aktieinnehav: 780 183 + 58 884 863 aktier (via bolag), 0 teckningsoptioner.

Oberoende av Bolagets ledning, beroende av större ägare.

Bakgrund
Alexander Fällström är civilekonom från Harvard University och har en bakgrund inom Private Equity och M&A med inriktning på Industrials and Business Services. Även erfarenhet av kapitalförvaltning. Tidigare anställning på Capillar Advisory i Stockholm, samt Goldman Sachs & Jefferies i London.

Styrelseledamot

Elin Skarp

Födelseår: 1970
Styrelseledamot sedan 2022
Aktieinnehav: 0 aktier och 0 teckningsoptioner.

Oberoende av Bolagets ledning, beroende av Bolagets större ägare.

Bakgrund

Elin Skarp har mer än 20 års erfarenhet från säkerhets- och IT-branschen i olika ledande roller inklusive internationell affärsutveckling och kundtransformation, försäljning och marknadsföring, affärsverksamhet och förändringsledning. Elin Skarp har en magisterexamen i statsvetenskap från Lunds universitet.

Styrelseledamot

Jonas Hagberg

Födelseår: 1981
Styrelseledamot sedan 2023
Aktieinnehav: 88 077 767 aktier (via bolag), 0 teckningsoptioner.

Oberoende av Bolagets ledning, beroende av större ägare.

Bakgrund
Jonas Hagberg har en Executive MBA från EFL Lunds Universitet och har erfarenhet av styrelsearbete i börsbolag. Han var tidigare styrelseordförande i börsbolaget Zesec Sweden AB (publ) och verkställande direktör
i SensoDetect AB. Jonas är styrelseordförande och ägare i Torsion Invest AB och styrelseledamot i TeQflo AB.

VD

Johan Olson

Födelseår: 1971
VD sedan 2023
Aktier: 22 731 620 aktier (via bolag), 0 optioner

Oberoende i förhållande till bolagets ledning och större aktieägare.

Bakgrund
Johan Olson har en utbildning i Företagsekonomi med fokus på organisationsteori och är certifierad styrelseledamot, projektledare och EU-projektsamordnare. Johan har gedigen erfarenhet av affärs- och innovationsutveckling samt VD/ledare/ledamot i både noterade och onoterade bolag.