Tryckluft -
Det billigaste sättet att minska ditt koldioxidavtryck

Exempel på VÅR

3-stegsprocessen mot energiexcellens

Det billigaste och snabbaste sättet att minska koldioxidavtrycket för ditt industriella tryckluftssystem är att minska läckaget. Börja med en revision av ditt system idag.

 • 1. Xray

  Få omedelbar insikt om besparingspotentialen och få en detaljerad handlingsplan.

  Q+XRAY

   

 • 2. Xecute

  Upptäck och åtgärda läckage för att få energibesparingar och minskat koldioxidavtryck.

  Q+LEAQS

   

 • 3. Xcel

  Instituera hållbar energioptimering av tryckluftssystemet.

  Q+MONI

   

   

Male factory worker and supervisor are analyzing plans
Förstudie

Q+XRAY

Q+XRAY utför en systemanalys för att optimera tryckluftssystemet. Analysen inkluderar läckagedetektering, en handlingsplan och besparingspotential.

Vi tillhandahåller alla verktyg som behövs för att mäta effekt, tryck och daggpunkt under olika driftsförhållanden, samt ett beräknat flöde och uppskattad läckagebelastning.

Det innebär att du kan fastställa aktuella energiprestandanivåer och kostnader för tryckluftssystemet och jämföra resultaten med anläggningens nuvarande produktionsnivåer.

Vår mjukvara i kombination med mobila loggare ger omfattande stöd för dig att fånga all data i processen.

pneumatics-compressed-air-control-festo-thumbnail
Läckageminskning

Q+LEAQS

Vi utvecklade Q+LEAQS för att stödja varje steg i en läckagedetekteringsundersökning av en anläggning och dess efterföljande reparationsprojekt.

Informationen från röntgenundersökningen om antal läckage, volym, kostnad, CO2-utsläpp, kompressorer, exakt plats, typ av media, är lättillgänglig.

Dessutom, när man utför läckagereparationer innehåller programvaran rapporter och visualiseringsverktyg som hjälper till att dokumentera läckagenivåer, potentiella besparingar och slutresultat.

Det sparar tid för ditt team och sparar pengar i minskat läckage samt sparar koldioxidutsläpp och energi.

Att arbeta med Q-LEAQS adderar historisk data, effektiviserar reparationsarbetet, korrekt dokumentering, rapporter och anpassade med era ISO50001 eller andra EMS. 

Q+Moni4
Övervakning av IoT as-a-Service

Q+MONI

Enersize övervakningsverktyg driver tryckluftsoptimering och möjliggör förutsägande underhåll.

Med kontinuerlig övervakning får du data för att säkerställa att tryckluftssystemet fungerar med maximal effektivitet. Vi tillhandahåller alla verktyg och sensorer som krävs och data stöder realtidsanalys av ditt tryckluftssystem.

Vi erbjuder även tillägg för zonbaserad övervakning, vilket ger en mer detaljerad vy, och företagslösningar som stöder flera platser.

Naturligtvis är vårt system öppet för alla sensorer och kan även ge dig support på andra delar av ditt företag. Vi tillhandahåller ett öppet kompatibelt system både för övervakning och kontroll.

Begär en

Offert

Resan börjar med en röntgen för att mäta, analysera och rapportera om besparingar och föreslagna åtgärder. Förstudien är en engångsinvestering med snabb avkastning på investeringen. Vänligen ange data så återkommer vi med en offert.

Vill du veta mer om

Våra tjänster?

Vår säljavdelning och experter är redo att hjälpa dig att öka din totala energieffektivitet och hjälpa dig att minska både kostnader och ditt koldioxidavtryck.

Kontakta våra säljare

Vårt säljteam hjälper dig att definiera dina behov och vad vi erbjuder för dina affärs- och miljömål.